8 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านมีมูลค่าเพิ่ม

8 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านมีมูลค่าเพิ่ม

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน
ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้บ้านที่เรา “จะซื้อ” หรือ “ซื้อไว้แล้ว” มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั้น ล้วนมาจาก “ทำเล” เป็นหลักเพราะที่ดินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ “ปลูกสร้าง” เพิ่มได้ใหม่ แต่ปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้ “ทำเลนั้นมีมูลค่าเพิ่ม” วันนี้เรามี 8 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านของคุณมีมูลค่าเพิ่ม มาให้อ่านกันค่ะ
1. สภาพน้ำท่วม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะสามารถเห็นถึงปัญหาานี้ได้อย่างชัดเจน การที่มีน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการเข้าออกบ้าน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบ้าน แต่หากเราไปซื้อบ้านในช่วงฤดูร้อน อาจจำเป็นต้องสอบถามจากคนละแวกนั้นเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
2.ใกล้แหล่งงาน เช่นนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานออฟฟิต โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้านคือ ใกล้ที่ทำงาน ดังนั้นในจังหวัดที่มีแหล่งงาน บ้านจึงมีราคาค่อนข้างสูง โดยถ้าหากเราเลือกซื้อบ้านใกล้แหล่งงาน ก็จะทำให้อนาคตมูลค่าบ้านเพิ่มสูงขึ้น และ ถ้าหากเราต้องการขายบ้านก็จะทำได้ง่าย ด้วยจำนวนคนที่ทำงานในแหล่งงานนั้นๆจะมีเป็นจำนวนมาก ต่างก็ต้องการหาบ้านที่ใกล้ที่ทำงานของตนเอง
3.การคมนาคมสะดวก การเดินทางก็มีผลเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่ใกล้รถไฟฟ้า การที่อยู่ในซอยที่ไม่ลึกมาก ย่อมทำให้บ้านมีมูลค่าสูง แม้กระทั่งในเรื่องของการกลับรถ หากต้องเข้าบ้าน แล้วต้องไปกลับรถไกล หรือ เป็นทางเดินรถทางเดียวในบางช่วงเวลา หรือ บ้านที่มีทางเข้าใกล้บริเวณสะพานข้ามแยก ล้วนแต่มีผลต่อความสะดวกในการเดินทางทั้งสิ้น
4.ใกล้แหล่งชุมชน เนื่องจากบ้านเป็นที่พักอาศัย เราต้องใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น หากเราต้องเดินทางไปซื้อของไกลๆ ห่างจากตลาด หรือ สถานที่อำนวยความสพดวกต่างๆ ก็ทำให้มีผลต่อราคาบ้านได้เช่นกัน ดังนั้นการที่บ้านใกล้แหล่งชุมชน และ แหล่งสาธารณูปโภค เช่น ใกล้ตลาด ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ก็ส่งผลต่อมูลค่าของบ้านเช่นกัน
5.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากเป็นเมื่อก่อนคนที่จะซื้อบ้านส่วนใหญาจะดูสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เข้าถึง แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมคนมีความต้องการเทคโนโลยี มากขึ้น เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณมือถือ 3G 4G ดังนั้นหากทำเลใดมีสัญญาณหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับเทคโนโลยี ก็จะมีผลทำให้บ้านมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต
6.รถสาธารณะ หลายคนมีรถส่วนตัว และบอกว่าไม่จำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกๆคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุฉุกเฉิน ที่จะต้องใช้บริการรถสาธารณะ เช่น รถประจำทาง รถสองแถว รถมอเตอร์ไซร์รับจ้าง หรือ แท็กซี่ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่จะทำให้บ้านที่มีทำเลที่มีรถสาธารณะผ่าน มีมูลค่าสูงกว่า
7.การดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมของโครงการบ้าน บ้านบางแห่งอาจดูแลโดยนิติบุคคล หรือ บางแห่งจะเป็นสำนักเขต หรือ เทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ดังนั้น หากผู้ดูแลไม่สามรถดูแลได้อย่างทั่วถึง เช่น ไม่มีรถมาเก็บขยะ ไฟฟ้าส่องสว่างถนนชำรุด ระบบระบายน้ำตัน ขาดการดูแล ก็จะทำให้บ้านมีมูลค่าลดลงเช่นกัน
8. พื้นที่รองรับการเติบโต การพัฒนาโครงการของภาครัฐ หากในอนาคต หากมีการต่อขยายรถไฟฟ้า ตัดถนนใหม่ ขยายช่องการจราจร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อมูลค่าของบ้านทั้งสิ้น
จะเห็นได้ว่า “ทำเล” มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้บ้านมีมูลค่าที่สูงขึ้น แต่ทำเลที่ดีนั้น ก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆมากมายเช่นกัน แต่ถ้าหากทำเลนั้นๆมีส่วนประกอบตามปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าของบ้านสูงขึ้น การจะลงทุนที่อยู่อาศัยให้มีกำไรนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินความคาดหมายได้เช่นกัน