กิจกรรมส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กิจกรรมส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานสาขาลำพูนเข้าร่วมกิจกรรม CSR ในด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย ธนาคารฯสนับสนุนงบประมาณสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย จำนวน 4 หลัง วงเงิน 199,800 บาท ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น