ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง  ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ