พิธี MOU สถาบันการเงินของรัฐ PTTOR และไปรษณีย์ไทย

พิธี MOU สถาบันการเงินของรัฐ PTTOR และไปรษณีย์ไทย

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (วันที่ 4 ตุลาคม 2561) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน ptt station ระหว่างสมาชิกของสภาสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง กับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยผู้บริหารสูงสุดแต่ละองค์กรร่วมลงนามเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service ณ สถานีบริการน้ำมัน ptt station มุ่งขยายช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและทั่วถึง ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐมีลูกค้ารวมกว่า 46.5 ล้านราย พร้อมร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่ายผ่าน Platform e-Market ในเบื้องต้นกำหนดให้ไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า และ ptt station เป็นจุดรับ – ส่งสินค้าในระยะแรกและจะศึกษาหาแนวทางกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต จากความร่วมมือผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ (301) ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่