กิจกรรมการส่งมอบโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ ณ เขตเทศบาลตำบลบางพูน

กิจกรรมการส่งมอบโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ ณ เขตเทศบาลตำบลบางพูน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง คุณวันชัย พงศ์บุญชู ผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 คุณเสนาะ พูลผล รักษาการผู้จัดการเขตกรุงเทพ-เหนือ คุณชุติมณฑน์ ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการเขตกรุงเทพ-ตะวันตก คุณบดินทร์ เยาวภาคย์โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1 คุณพัชรินทร์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง DEC คุณรำไพ เยาวภาคย์โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2 พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมการส่งมอบโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ยากไร้ จำนวน 8 ราย ณ เทศบาลตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพูน โดยได้รับเกียรติจากคุณอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน คณะผู้บริหารเทศบาล และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม CSR ธอส.ในด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”