โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา

โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คุณ พงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตเชียงใหม่ ฝ่ายสาขาภาคเหนือ พร้อมคุณกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่และพนักงานสาขาจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบบ้านโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และสนับสนุนพันธกิจธนาคาร “ ทำให้คนไทยมีบ้าน”