ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัฐชยา ทศานนท์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัฐชยา ทศานนท์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัฐชยา ทศานนท์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว