พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้ยากไร้ จังหวัดตาก

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้ยากไร้ จังหวัดตาก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คุณธนอินทร์ วรรณสาร ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลกฝ่ายสาขาภาคเหนือพร้อมด้วยคณะและพนักงานธนาคารสาขาแม่สอดได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประจำปี 2561 ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งตรงกับนโยบายด้าน CSR และพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”