กิจกรรมส่งมอบบ้านโครงการ “ธอส สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้” จ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งมอบบ้านโครงการ "ธอส สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้" จ.เชียงใหม่

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาคและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขานครหลวงพร้อมด้วยคุณศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ คุณพงศกร ตุลนนท์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีส่งมอบบ้านใน “โครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ” ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”