ธอส. ส่งมอบอาคารเรียนให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ

ธอส. ส่งมอบอาคารเรียนให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562) คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนใน “โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณจำนวน 2,094,307 บาท ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีพันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ และยังได้รับเกียรติจากคุณสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ธนาคารฯยังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียนจำนวน 10 หลัง ภายใต้ “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” งบประมาณรวม 530,000 บาท พร้อมจัดตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียน” ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ซึ่งได้นำร่องที่ศูนย์การเรียนฯแห่งนี้เป็นที่แรก รวมถึงได้มอบทุนให้แก่นักเรียนสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรม CSR ครั้งนี้ ท่านกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะผู้บริหารธนาคาร ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากการรวมน้ำใจเพื่อนพนักงานธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและยังได้มอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือและเครื่องผสมปูน ซึ่งธนาคารฯสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ออกแบบและผลิต ก่อนจะร่วมกันแจกของหวานอย่างขนมโดนัทให้แก่นักเรียนหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ