ตลาดอสังหาฯ ปี 2562 ที่อยู่อาศัยแนวราบยังโตต่อเนื่อง

ตลาดอสังหาฯ ปี 2562 ที่อยู่อาศัยแนวราบยังโตต่อเนื่อง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 นับเป็นปีที่ต้องเชิญกับหลากหลายปัจจัย อาทิ เรื่องของการเมือง, มาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่จะมีผลในเดือนเมษายนนี้, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 รวมถึงค่าครองชีพและระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการไประยะหนึ่งและส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่ม

แต่อย่างไรก็ตาม นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ประเมินไว้ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ในช่วงครึ่งแรกของปีคงเป็นช่วงการปรับตัวของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จากนั้นในช่วงครึ่งหลังจะเข้าสู่ความสมดุล โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2562 ตลาดคอนโดฯ น่าจะเติบโตคงที่ หรือ ทรงตัว ในแง่จำนวนหน่วย แต่ในแง่มูลค่าจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5-10 % และมูลค่าโดยรวมของที่อยู่อาศัยแนวราบก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่จะส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบเติบโตได้ดีขึ้น ยังคงมาจากนโยบายเร่งรัดการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ เช่น รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพู สายสีแดง สายสีส้ม สายสีเขียว โครงการรถไฟความเร็งสูง โครงการรถไฟทางคู่ อีกทั้งธนาคารต่าง ๆ ยังคงแข่งขันขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งใน EEC ในเมืองการค้าชายแดน ตลอดจนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

ปัจจัยเหล่านี้สร้างความน่าสนใจในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้มีความต้องการและก่อให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร