ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัทธนันท์ ซูนีแบ็ค ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัทธนันท์ ซูนีแบ็ค ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัทธนันท์ ซูนีแบ็ค ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ