พิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

พิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คุณธัญชนก พรมมินทร์ ผู้จัดการสาขา รักษาการผู้จัดการเขตชลบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาในสังกัดเขตชลบุรี และหัวหน้าบริหารหนี้สาขาชลบุรี พนักงานสาขาในสังกัดเข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 จำนวน 10 หลัง ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 410,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยมีคุณมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นประธานในการรับมอบบ้านทั้ง 10 หลัง ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและยังเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกตุ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
Cr. ธนาคารอาคารสงเคราะห์