ที่อยู่อาศัยที่ให้ความสุขร่วมกันของคนทุกช่วงวัยได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่อาศัยที่ให้ความสุขร่วมกันของคนทุกช่วงวัยได้อย่างยั่งยืน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
ปัจจุบันเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เปลี่ยนไป อาจไม่ใช่เงิน อำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ แต่คือ ความสุข ที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันของครอบครัวในปัจจุบันที่เริ่มมีการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลายรุ่นมากขึ้น รวมถึงผู้คนเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งอื่น ๆ เพื่อมอบคุณชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ธรรมชาติ-ครอบครัว ตัวช่วยความสุขที่แท้จริง
Harvard Study of Adult Development หนึ่งในงานวิจัยเรื่องความสุขของมนุษย์ ซึ่งได้ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 79 ปี จนถึงปัจจุบันค้นพบว่า แท้จริงแล้วการมีชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัว การทำกิจกรรมกับเพื่อน รวมถึงใกล้ชิดและสัมผัสธรรมชาติให้ได้มากที่สุด เพราะธรรมชาติมีอนุภาพจากทั้งสี กลิ่น เสียง แสง ที่ช่วยลดความดันเลือด ต่อสู้กับโรคเครียดและโรคซึมเศร้าได้
ยิ่งครอบครัวใหญ่ยิ่งมีความสุข
สอดคล้องกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รายงานการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวตามระยะพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวในสังคมไทย พบว่า ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 7 คน จะเป็นครอบครัวที่มีคะแนนความสุขมากที่สุด คือ 3.88 คะแนน แม้จะเป็นครอบครัวลักษณะเฉพาะที่ส่งผลให้ความสุขลดลง แต่ก็สามารถแทนที่ได้จากความอบอุ่นและสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
พื้นที่สีเขียวพลังแห่งการบำบัด
หนึ่งในเทรนด์ระดับโลกอย่าง “เทรนด์สีเขียว” เข้ามามีบทบาทกับทุกภาคธุรกิจ และแน่นอนว่าในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยมีการสร้าง “พื้นที่สีเขียว” หรือ “กรีนสเปซ” (Green Space) ในพื้นที่สาธารณะทั้งพื้นที่ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม พื้นที่ว่างบนทางเดินลอยฟ้า หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็เริ่มใส่พื้นที่สีเขียวเข้าไปมากขึ้นด้วย อย่างที่เกิดขึ้นทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
ในประเทศไทยเองก็กำลังเกิดภาพเช่นนั้น โดยเฉพาะในโครงการที่อยู่อาศัย เนื่องจากคนเมืองมีความโหยหาพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้น เพื่อความรู้สึกสงบ ผ่อนคลายให้กับการใช้ชีวิต โดยมีการส่งมอบพื้นที่สีเขียวในระดับต่าง ๆ กันไปในหลายโครงการ
มิกซ์ยูสรูปแบบการอยู่อาศัยที่ครบขึ้นกว่าเดิม
จากราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 8-10% โดยเฉพาะทำเลใจกลางเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ Singled-use หรือการพัฒนาโครงการเพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อการพาณิชยกรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้คุ้มค่า
มิกซ์ยูสจึงเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยมากขึ้นกว่าเดิม
Cr. DDproperty