ครม. ประกาศเลื่อน วันหยุดปีใหม่ 2567 เร็วขึ้น

วันหยุดปีใหม่ 2567

วันหยุดปีใหม่ 2567 หยุดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ครม. เห็นชอบให้มี วันหยุดปีใหม่ 2567 ต่อเนื่อง 4 วันในปี 2566-2567 โดยเริ่มต้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 แทนที่จะเป็นวันหยุดในวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ยังกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วันในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนจะพิจารณาการกำหนดวันหยุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

โดยหวังว่าวันหยุดยาวนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงนี้ พร้อมกับมุ่นเน้นการปรับแผนวันหยุดเพื่อกระจายการเดินทางและสนับสนุนเศรษฐกิจประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการดำเนินการของหน่วยงานตามความเหมาะสมของมตินี้ เพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชนในระหว่างวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566-2567.

Source: Thaipbs