สิ่งทีควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

สิ่งทีควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน 

สำหรับใครหลายคนที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้าน ทั้งการเก็บเงินก้อนหรือจะยื่นขอสินเชื่อ นอกจากปัจจัยทางการเงิน ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

สิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อบ้าน

1. ความพร้อมทางการเงิน

ความพร้อมด้านการเงิน

บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง การเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน หรือหากจะหาแหล่งเงินทุนด้วยการขอสินเชื่อกับธนาคาร ก็ต้องตรวจสอบว่ารายได้นั้นสามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ตามราคาบ้านที่ต้องการซื้อหรือไม่

  • เงินออม

    เงินออมจะเป็นเงินก้อนที่ใช้สำหรับเป็นเงินต้นของการซื้อบ้าน เนื่องจากการขอสินเชื่อ อาจจะไม่ได้วงเงินเต็มจำนวนของราคาบ้าน สิ่งที่ควรมีคือเงินก้อนที่คิดเป็น 15 – 20% ของราคาบ้าน เพื่อให้นำมาทบกับเงินที่กู้ได้เพื่อซื้อบ้าน และยังต้องใช้จ่ายค่าบริการโอน ค่าสัญญาต่างๆ ในขั้นตอนการซื้อบ้าน นอกจากนี้เงินออมยังเป็นเครดิตการเดินบัญชี

  • ตรวจสอบเครดิต

    นอกจากจะตรวจสอบรายได้และ Statement อย่างสม่ำเสมอ แต่กลับพบว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้ เนื่องจากมีหนี้สินที่ค้างชำระจากการกู้ยืมก่อนหน้า หรือค่าบัตรเครดิตที่ยังจ่ายยอดไม่ครบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระได้จาก สำนักงานเครดิตแห่งชาติ (NCB) เพื่อดูยอดค้างชำระ และจัดการให้เรียบร้อยก่อน สร้างเครดิตกับวินัยทางการเงินที่ดีต่อสถาบันทางการเงิน

2. ประเภทของบ้านที่ต้องการ

การเลือกประเภทและขนาดของบ้านจะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่อง ‘ราคา’ ของบ้าน ในการวางแผนค่าใช้จ่าย ทั้งราคาบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าต่อเติม ค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น การเลือกที่อยู่อาศัย ก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาบ้าน ภาระผ่อนต่อเดือน เพื่อที่บ้านจะได้ไม่กลายเป็นภาระหนี้ที่หนักหนาจนเกินไป

3. ทำเลที่ตั้งของบ้าน

แม้ว่าจะเจอบ้านในพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการ ที่สะดวกสบายในเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ก็ต้องดูตามผังเมืองด้วยว่าทำเลที่ตั้งของบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือว่าตั้งอยู่ในเขตของผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการสัญจรของรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบ้านที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ ก็ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ รวมทั้งการเข้าถึงของสาธารณูปโภคทั้ง น้ำประปา ไฟฟ้า การระบายน้ำ ถนน อินเทอร์เน็ต ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัย ก็ต้องใช้ในการคำนึงในการเลือกทำเลด้วย เพราะในบางพื้นที่เอง ระบบสาธารณูปโภคก็อาจจะยังเข้าไปไม่ถึง หรือเข้าไปถึงแล้วแต่ระบบไม่มีสเถียรภาพ ทำให้ไฟดับบ่อย น้ำไม่ไหลบ่อย ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวได้

4. แนวเวนคืน

พื้นที่ก่อสร้างตัวบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของการตัดผ่านถนน ถ้าเป็นบ้านในโครงการจัดสรรก็ต้องตรวจสอบกับผังเมืองว่าถนนที่ตัดผ่านเป็นถนนส่วนบุคคลหรือถนนสาธารณะ เพราะสำหรับถนนสาธารณะจะมีเรื่องแนวเวนคืน ที่ต้องตรวจสอบ

5.การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

เมื่อได้บ้านในทำเลที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็มาตรวจสอบดูว่าการเดินทางเข้าออก นั้นคุ้มค่าต่อค่าเดินทางหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว ตรวจสอบว่าแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

 

การเลือกซื้อบ้านที่ดีก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นความสุขให้กับตัวเราและครอบครัวได้ในระยะยาว ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจซื้อบ้านควรตรวจสอบให้มั่นใจก่อน เพื่อจะไม่ต้องพบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง และหากเป็นคนไทยในต่างประเทศที่อยากมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัยและมั่นใจว่าจะทำให้คุณได้อสังหาริมทรัพยที่ต้องการ ก็ควรหาผู้เชี่ยวชาญสำหรับคนไทยในต่างประเทศโดยตรงอย่าง สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ที่จะทำให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook : Homeloanforthai   line : @sungateway

 

อ้างอิงจาก : https://blog.ghbank.co.th/before-buying-house/