รู้ไหม? ถึงเป็นคนไทยในต่างประเทศก็เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทยได้แล้ว

โครงการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ บริษัท ซัน เกทเวย์ เพื่อให้พี่น้องคนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ สำหรับท่านที่ต้องการมีอสังหาริมทรัพย์ในไทยให้ทั้งตนเอง และครอบครัว

โดยคุณสมบัติผู้ขอกู้ 

เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ  , เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ  พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับที่น้องคนไทยในต่างแดน คือไม่ต้องใช้รายได้ในไทย ไม่ต้องมีผู้กู้ร่วมในไทย พร้อมขยับวงเงินกู้ให้สูงสุด 90%*- 95%*

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ 

เพื่อซื้อที่ดินบ้าน หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง , เพื่อต่อเติม หรือซ่อมแซม , เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น ฯลฯ  โดยตลอดการขอสินเชื่อสามารถขอได้จากต่างประเทศไม่ต้องเดินทางกลับไทย

 

*ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่

Line @sungateway

Facebook : https://www.facebook.com/homeloanforthai/

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 231 6800