Facebook UNESCO นำภาพมโนราห์ไทยเป็นภาพปก

Facebook UNESCO  ได้เปลี่ยนรูปปกเป็นภาพโนราของไทย พร้อมข้อความ WeAreLivingHeritage เพื่อสร้างการรับรู้ทั่วโลกถึงมรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต

โนราละครรำทางภาคใต้ ได้รับการจารึกชื่อในปี 2564  ในรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เป็นรูปแบบการแสดงละครรำและการร้องเพลงแบบด้นสดที่มีชีวิตชีวา จากภาคใต้ของประเทศไทย โดยปกติแล้วการแสดงจะประกอบด้วยการร้องบทกลอนยาวๆ ตามด้วยการนำเสนอโดยตัวละครนำที่เต้นด้วยการเคลื่อนไหวขา แขน และนิ้วที่แข็งแรงและประณีต การแสดงมักจะอิงจากเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือวีรบุรุษในตำนาน วงดนตรีบรรเลงเพลงที่มีจังหวะสูงและจังหวะเร็ว โดยมีปี่พื้นเมืองทางภาคใต้เป็นผู้ขับทำนองและจังหวะที่หนักแน่นโดยกลอง ฆ้อง ฉิ่ง และไม้ตบ

 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/unesco

https://www.posttoday.com/lifestyle/692333

ภาพจาก  : https://www.facebook.com/unesco