ประเทศไทย คะแนนขยับขึ้นติดอันดับ 60 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ประเทศไทย คะแนนขยับขึ้นติดอันดับ 60 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

World Happiness Report  มีการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งประเทศฟินแลนด์ ยังครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ส่วนไทยติดอันดับที่ 60 ขยับขึ้นจากอันดับ 61 ในปีที่แล้ว

การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ใช้ผลการสำรวจที่น่าเชื่อถือจาก Gallup World Poll โดยเฉลี่ยของประชาชนในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2020-2022) และใช้ปัจจัยสำคัญ 6 ประการในการสำรวจและให้คะแนน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ สุขภาพ เสรีภาพ ความเอื้ออาทร และมุมมองต่อการทุจริต

สำหรับการจัดอันดับปี 2023 ประเทศฟินแลนด์ ครองอันดับที่หนึ่งของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 7.804 เต็ม 10 ตามมาด้วย อันดับที่ 2 เดนมาร์ก อันดับที่ 3 ไอซ์แลนด์ และอันดับที่ 4 คือ อิสราเอล โดยขยับขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 9 และตามมาด้วยอันดับที่ 5 เนเธอร์แลนด์ โดยผลการจัดอันดับในปีนี้ ส่วนใหญ่อันดับจะคล้ายกับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มนอร์ดิกติดอยู่ในอันดับต้น ๆ และสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์ได้อันดับดีที่สุดในภูมิภาคนี้ อยู่ที่อันดับ 25 ของโลก ด้วยคะแนน 6.587 คะแนน  ขณะที่ ประเทศไทย ได้คะแนนอยู่ที่ 5.843 คะแนน โดยจากปัจจัยสำคัญ 6 ประการ มีคะแนนมุมมองแต่ละด้าน ดังนี้ มุมมองต่อการทุจริตอยู่ที่ 0.013 เป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดจากทุกด้าน ส่วนคะแนนด้านเสรีภาพที่ 0.624 คะแนน มุมมองต่อการสนับสนุนทางสังคม  1.344 คะแนน อายุขัยคาดเฉลี่ย 1.594 คะแนน ความเอื้ออาทร 0.291 คะแนน และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) 1.515  คะแนน

 

ที่มา https://worldhappiness.report/ed/2023/

https://thestandard.co/world-happiness-report-2023/

https://www.sdgmove.com/2023/03/21/world-happiness-report-2023/

ภาพจาก pixabay : user_id:15846120 , user_id:3639875