Turkish Airlines เปิดตัว Co2mission โครงการชดเชยการปล่อย CO2 จากเครื่องบิน

Turkish Airlines เปิดตัว Co2mission โครงการชดเชยการปล่อย CO2 จากเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับการโจมตีเสมอว่า เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีสายการบินพาณิชย์หลายสายต่างพยายามพัฒนา ปรับปรุง และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้น้อยที่สุด ล่าสุดสายการบิน Turkish Airlines สายการบินแห่งชาติของตุรกีผุดโครงการใหม่ Co2mission ขึ้น ให้นักเดินทางเลือกโดยสาร และชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากเครื่องบิน

แม้ไม่สามารถลดตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ แต่ยังคงมีหนทางอื่นในการชดเชยมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป สายการบิน Turkish Airlines ได้เสนอทางเลือกหลากหลายเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน ผ่านโครงการ Co2mission ผู้โดยสารที่ต้องการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการโดยสารเครื่องบิน สามารถมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเงินในจำนวนที่ต้องการให้แก่โครงการที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น โครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการปลูกป่า หรือโครงการอื่นๆ ที่องค์การสหประชาชาติให้การรับรอง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอนนั้น ผู้โดยสารเพียงใช้ข้อมูลวันที่เดินทาง สนามบินต้นทาง-ปลายทาง และทำตามขั้นตอนการชดเชยคาร์บอนเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ ผ่านแพลตฟอร์ม THY Co2mission สามารถคำนวณปริมาณการชดเชยคาร์บอนตามวิธีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งพิจารณาระยะการเดินทาง ประเภทเครื่องบิน ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และปัจจัยอื่นๆ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน Turkish Airlines ในขั้นตอนการซื้อตั๋ว หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://turkishairlines.co2mission.com โดยตรง

💬 ที่มา: https://thestandard.co/turkish-airlines-co2mission/
🖼️ ภาพ: https://www.dailysabah.com/business/transportation/turkish-airlines-breaks-all-time-occupancy-record

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส