ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จอดรถฟรี 6 วัน ช่วงวันหยุดยาว ระหว่าง 12-17 ตุลาคม 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จอดรถฟรี 6 วัน ช่วงวันหยุดยาว ระหว่าง 12-17 ตุลาคม 2565

สำหรับวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ นักเดินทางคนใดที่มีแผนท่องเที่ยวพักผ่อน และจำต้องเดินทางโดยเครื่องบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจึงประกาศเปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการสนามบินจอดรถฟรีระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2565 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6 วัน

ในช่วงวันหยุดยาว วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ทสภ. ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 6 วัน

ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C จะตั้งอยู่โซนด้านนอกของสนามบิน สามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน โดยทางสนามบินได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

และด้วยจำนวนผู้โดยสารจำนวนมาก เราแนะนำให้คุณเดินทางเผื่อเวลา มาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ และ 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ โทร. 0 2132 9511 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 2 หมายเลข

ที่มา: https://thestandard.co/suvarnabhumi-airport-free-parking-12-17oct/
ภาพ: https://siamrath.co.th/n/195547

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส