ดูไบมีแผนสร้าง Downtown Circle เมืองใหญ่ในวงแหวนลอยฟ้า คำตอบอนาคตของดูไบ

ดูไบมีแผนสร้าง Downtown Circle เมืองใหญ่ในวงแหวนลอยฟ้า คำตอบอนาคตของดูไบ

ดูเหมือนหลายประเทศกำลังวางแผนสร้างเมืองเพื่อรองรับประชากรในโลกอนาคต
อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันสังคมเมืองของแต่ละประเทศขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น มลภาวะภายในเมืองก็ยิ่งมากขึ้นไปอีก ทว่าพื้นที่ในการใช้ชีวิตของคนในเมืองกลับน้อยลงไปเรื่อยๆ หลายเมืองพยายามแก้ปัญหาด้วยการขยายเมืองให้กระจายออกไปยังชนบทมากขึ้น แต่ดูไบมองไกลกว่านั้น พวกเขาวางแผนสร้างเมืองลอยฟ้าที่ใช้โครงการสร้างเมืองเดิมเป็นส่วนประกอบ

โครงการนี้มีชื่อว่า Downtown Circle เป็นผลงานของกลุ่มสถาปนิก ZNera Space ที่หมายสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยคำนึงถึงความยั่งยืน อาคารที่มีขนาดใหญ่ มีรูปทรงคล้ายกับวงแหวนล้อมรอบ Burj Khalifa และพื้นที่เมืองเดิม มีความสูงถึง 550 เมตร และมีเส้นรอบวงยาวถึง 3 กิโลเมตร

โครงสร้างทั้งหมดของตัวอาคารจะถูกเชื่อมต่อกับพื้นดินด้วยเสาขนาดใหญ่ 5 ต้น ตัวอาคารมีจำนวน 5 ชั้น และเหตุผลที่เราสามารถเรียกอาคารนี้ว่าเมืองได้ ก็เพราะสถาปนิกผู้ออกแบบได้ใส่องค์ประกอบหลายๆ อย่างที่เมืองควรจะมีไว้ภายใน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้า นอกจากนี้ เขตเมืองบางส่วนของ Downtown Circle ยังเป็นพื้นที่สีเขียวในนามของ Skypark มีทั้งน้ำ ต้นไม้ พื้นที่เพาะปลูก และสวนสีเขียวไว้พักผ่อนหย่อนใจ

อย่างไรก็ดี โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาแนวคิด และอาจปรับผังและแบบอีกหลายอย่างก่อนก่อสร้างจริง เพื่อความยั่งยืนของเมืองในอนาคต

ที่มา: https://thestandard.co/dubai-downtown-circle/
ภาพ: https://edition.cnn.com/style/article/dubai-downtown-circle-znera-space-design-spc-intl/index.html

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส