บรรยากาศการเซ็นสัญญา ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย

บรรยากาศการเซ็นสัญญา ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่พระราม 9