บรรยากาศการเซ็นสัญญาของ คุณแสงอุทัย ใจคำวัง คนไทยในสวีเดน

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของ คุณแสงอุทัย ใจคำวัง คนไทยในสวีเดน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงอุทัย ใจคำวัง คนไทยในสวีเดน ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย ที่ธนาคาร ธอส.ค่ะ