บรรยากาศการเซ็นสัญญาของคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน คนไทยในอังกฤษ

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน คนไทยในอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน คนไทยในประเทศอังกฤษ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย ที่ธนาคาร ธอส.ค่ะ