ขอแสดงความยินดีกับ คุณเพ็ญภิราช บุริภักดิ์ ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเพ็ญภิราช บุริภักดิ์ ด้วยนะคะ

คุณเพ็ญภิราช บุริภักดิ์ และ Mr.Ugo Henri Van Den Bergh
ได้เซ็นสัญญากันที่ธนาคาร ธอส. สำนักพระราม9 ไปเเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยินดีด้วยนะคะ