ขอแสดงความยินดีกับคุณ อรุณ สิงห์จันทร์ คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ อรุณ สิงห์จันทร์ คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ อรุณ สิงห์จันทร์ คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว