ขอแสดงความยินดีกับ คุณภคพร อุทจันทร์ คนไทยในสวีเดนด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภคพร อุทจันทร์ คนไทยในสวีเดนด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภคพร อุทจันทร์ คนไทยในสวีเดนด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยคะ