ธอส.เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธอส.เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น สนามโกบอลและปูพื้นยางพาราสนามเด็กเล่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 652,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ