ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงค์นุช ชเตห์ลิง ด้วยนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงค์นุช  ชเตห์ลิง ด้วยนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงค์นุช ชเตห์ลิง ด้วยนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันคะ ได้เซ็นสัญญาที่ธนาคาร ธอส. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว