ขอแสดงความยินดีกับคุณ กนกวรรณ ด่างพล้อย ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กนกวรรณ ด่างพล้อย ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กนกวรรณ ด่างพล้อย ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว