ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภา คอมลีย์ คนไทยในประเทศอังกฤษด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภา คอมลีย์ คนไทยในประเทศอังกฤษด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภา คอมลีย์ คนไทยในประเทศอังกฤษด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว