ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมภพ คำปนแก้ว ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมภพ คำปนแก้ว ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมภพ คำปนแก้ว ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานใหญ่ธนาคาร ธอส. พระราม9 คะ