ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดาวเรือง ประทุมมา ลูกค้าจากประเทศสเปน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดาวเรือง ประทุมมา ลูกค้าจากประเทศสเปน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดาวเรือง ประทุมมา ลูกค้าจากประเทศสเปน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว