ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประกรณ์ แสงเรณู ลูกค้าจากประเทศอเมริกาด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประกรณ์ แสงเรณู ลูกค้าจากประเทศอเมริกาด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประกรณ์ แสงเรณู ลูกค้าจากประเทศอเมริกาด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ