ขอแสดงความยินดีกับคุณสุภารัตน์ ศิลาทอง คนไทยในอิตาลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุภารัตน์ ศิลาทอง คนไทยในอิตาลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุภารัตน์ ศิลาทอง คนไทยในอิตาลี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ