ขอแสดงความยินดีกับคุณวิทวัฒน์ ยศบุรุษ ลูกค้าจากประเทศฮ่องกง ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณวิทวัฒน์ ยศบุรุษ ลูกค้าจากประเทศฮ่องกง ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณวิทวัฒน์ ยศบุรุษ ลูกค้าจากประเทศฮ่องกง ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว