ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัชรี แก้วน้ำ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัชรี  แก้วน้ำ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พัชรี แก้วน้ำ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ