ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริฉัตร คิม ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริฉัตร  คิม ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริฉัตร คิม ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว