ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิยา พลศักดิ์ ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิยา พลศักดิ์ ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิยา พลศักดิ์ ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ