ขอแสดงความยินดีกับคุณ ลภิณี สุริยาการณ์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ลภิณี สุริยาการณ์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ลภิณี สุริยาการณ์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว