ขอแสดงความยินดีกับคุณ แดง นามวรรณ ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แดง นามวรรณ ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แดง นามวรรณ ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว