ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดวงดาว เงินทองดี ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดวงดาว เงินทองดี ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ดวงดาว เงินทองดี ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว