ขอแสดงความยินดีกับคุณชนมน นวลจันทร์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณชนมน นวลจันทร์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณชนมน นวลจันทร์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว