ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริชาติ ทับธาน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริชาติ ทับธาน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ปาริชาติ ทับธาน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว