ขอแสดงความยินดีกับคุณทิพวรรณ รินซะ ลูกค้าจากประเทศโอมาน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณทิพวรรณ  รินซะ ลูกค้าจากประเทศโอมาน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ทิพวรรณ รินซะ ลูกค้าคนไทยจากประเทศโอมาน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว