ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมชาย มีหมู่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมชาย  มีหมู่  ลูกค้าคนไทยจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมชาย มีหมู่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียร้อยแล้ว