ขอแสดงความยินดีกับคุณผุสดี แบรี่แมน ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณผุสดี  แบรี่แมน ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ผุสดี แบรี่แมน ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว