ขอแสดงความยินดีกับคุณ เบญจมาศ พุฒศรี คนไทยในสวีเดนด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เบญจมาศ  พุฒศรี  คนไทยในสวีเดนด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เบญจมาศ พุฒศรี คนไทยในสวีเดนด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว