ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุมาลี โพธิ์ลังกา ลูกค้าคนไทยในประเทศสิงค์โปรด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุมาลี โพธิ์ลังกา ลูกค้าคนไทยในประเทศสิงค์โปรด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุมาลี โพธิ์ลังกา ลูกค้าคนไทยในประเทศสิงค์โปรด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว